Ozonowanie Elbląg


Ceny ozonowania pomieszczeń - od 250 zł

zależny jest od kubatury i potrzebnego czasu

Kubatura

przestrzeń jaką trzeba poddać ozonowaniu jest głównym wyznacznikiem ceny usługi. Rozmiar ozonowanego pomieszczenia ma wpływ na ilość i moc generatorów, a także na czas ozonowania.

Czas ozonowania


ważne jest, aby odpowiednio dobrane generatory pracowały przez czas, który umożliwi uzyskanie wymaganego stężenia w całej przestrzeni obiektu. Ustawienie nawet najmocniejszego generatora i uruchomienie go na 10 czy 30 minut nie da efektywnej usługi. Ozon musi rozprzestrzenić się po całym pomieszczeniu, dlatego należy odpowiednio dobrać moc generatora i czas jego pracy.


PRACUJEMY 24/7